Onder de naam ZinInVorm vallen over het algemeen de activiteiten die de grens met het kunstenaarschap pur sang overschrijden. Uiteraard neem ik mijn ervaring, houding en autonome blik als kunstenaar mee in alles wat ik doe, maar soms vraagt een opdracht juist ook om goed te zoeken naar de onderliggende vraag en wens van de opdrachtgever.

Typische ZinInVorm opdrachten zijn bijvoorbeeld het uitwerken van heel specifieke leerlijnen binnen het (speciaal) onderwijs, het meedenken over vormen voor een workshop, training of studiedag, maar ook het ontwerpen van een meubelstuk.

Voorbeelden:

- Voor Koninklijke Visio Onderwijsinstelling Grave, onderwijs voor blinde en slechtziende jongeren, ontwikkel ik o.a. een leerlijn techniek, waarbij de vraag centraal staat hoe er een betekenisvolle aansluiting kan worden gevonden binnen dit vak bij deze specifieke doelgroep.

- Binnen de Boskapel Nijmegen werk ik mee aan de zoektocht naar nieuwe vormen van Zingeving onafhankelijk van de oorspronkelijke kerkelijke context. Naast brainstorm en bezinningssessies, bestaat dit ook uit het mede organiseren van concrete activiteiten.

- Voor particulieren ontwerp en produceer ik af en toe een specifiek meubelstuk, een klein ' gedenkkistje'  of een ander semi-functioneel object. 

- Enkele jaren heb ik leerkrachten van basisschool Het Talent gecoached op het implementeren en bijsturen van hun omgevingsonderwijs en het vertalen van hun visie op onderwijs naar de concrete praktijk van alledag.