Beelden op de kaart

Een stad, een dorp, een rivier….
Een willekeurig  nummer  en een speldenprik op de landkaart verwijzen naar een locatie in Nederland of in het grensgebied Duitsland en België.
Kunstenaars maken virtuele beelden voor plekken waarmee zij door het  toeval aan worden verbonden.

Een project van Kunstinmillingen.nl

Hier vind je meer informatie


Henpower Eitje / Flevohuis Amsterdam

Henpower Eitje is een project dat kunst, kippen en ouderen samenbrengt. Een bijzonder drietal dat tot veel creativiteit, plezier en nieuwe ontmoetingen leidt. De magie van kippenkracht en van creativiteit! 

Wat doen we in het HenPowerproject? 
In een zorginstelling introduceren we een kippenhok. Personeel, vrijwilligers en ouderen verzorgen de kippen. Kunstenaars verzinnen rondom de kippen allerlei creatieve workshops en activiteiten en trekken ook de wijk in. 

Een bewezen effectief project 
Het HenPowerproject is afkomstig uit Engeland waar het met veel succes in veertig instellingen is uitgezet. De Northumbria University heeft de positieve effecten van Henpower aangetoond. Het helpt in Engeland en Australie de eenzaamheid en depressie van ouderen in instellingen te bestrijden. en is daar een groot succes: onlangs ontving HenPower 1 miljoen pond van de Engelse Staatsloterij. 

Met diverse groepen heb ik o.a. gewerkt aan 'interactieve eieren' en kleine animaties. 

Zie: http://www.zonaskiosk.nl/detail.php?id=43

Nieuwe Generatie Denkkracht

Bij het project 'Nieuwe Generatie Denkkracht' werken een bedrijf, een school en een kunstenaar samen om leerlingen hun talenten te laten benutten. Zij leveren een waardevolle bijdrage aan een onderzoeksvraag van het bedrijf. 

Als kunstprofessional coach ik jongeren in de ontwikkeling van een creatieve uitwerking van de onderzoeksresultaten.

CC Groevenbeek in Ermelo werkt graag samen met de omgeving om het ‘samen leren’ op de school inhoud te geven. Leerlingen van 5 Atheneum gingen in 2015 samen met mij aan de slag met een onderzoeksvraag van ziekenhuis St.Jansdal in Harderwijk. De uitkomsten van dit onderzoek vormden de aanleiding voor drie beeldende installaties, die tijdelijk een plek in het ziekenhuis kregen.

In opdracht van CultuurMij Oost 

 

‚ÄčOm Alle Zielen

Vieren, gedenken, stilstaan bij mijlpalen in het leven doen mensen samen. In een tijd waarin het niet vanzelfsprekend is waar en hoe je dat samen doet, wordt gezocht naar nieuwe wegen. In Nijmegen P organiseert een groep van zeer uiteenlopende mensen, dwars door de religies heen, een belevingstocht rond Alle Zielen. Het geeft middels vele creatieve en zingevende ingangen vorm aan de wens om even stil te staan bij wie ons dierbaar is. Beeldende Kunst, muziek, verhalen, blijken dan verbindende elementen. Het geeft zin en vorm aan dat wat niet altijd in woorden te vatten is. Voor een sfeerimpressie van een recent jaar zie:  https://vimeo.com/146008066

 

Bakens Verzet

In de zomer van 2013 werkten beeldend kunstenaars, beeldenbouwers, een geluidskunstenaar en fotografe / danseres samen in een weiland in Oost-Brabant. Inspiratiebron vormde het omringende landschap: polders, slingerende dijken, wuivend gras, bakenbomen, kerktorens, hekwerken en toevallige passanten.

Primair materiaal was wat zoal bij de buurman, een verwoed verzamelaar, te vinden was. Vooral hout en ijzer. Uit dit materiaal werd een nieuwe landschappelijke wereld opgebouwd, dat zich spiegelde aan het rivieren- en dijkenlandschap in de directe omgeving van de Maas. Maar ook ruimte liet voor onverwachte beeldobjecten.

In de avondschemering werden de gasten uitgenodigd om deze wereld van beeld, geluid en meer te betreden en te beleven. In 2015 krijgt dit project een vervolg.

Zie voor een sfeerimpressie: http://www.youtube.com/watch?v=40hbI0ZGpVA

 

Kunstkracht in transitie

De school voor visueel gehandicapte kinderen en jongeren in Grave krijgt in 2015 nieuwbouw. Deze hele operatie betekent afscheid nemen van een markant gebouw, wennen aan een tijdelijk onderkomen en toeleven naar een mooi, nieuw, maar totaal ander gebouw. In totaal 2 jaren van verandering.

Met mijn persoonlijke kijk op deze verandering (zowel met mijn eigen visuele beperking als ook als oud-collega leerkracht), zal ik met regelmaat via kunstzinnige weg aandacht vragen stil te staan bij de belangrijkste momenten.

Sanne gysmzaal.jpgWat ik doe is o.a. gesprekken te voeren, vragen stellen, activiteiten organiseren, kunstobjecten maken (samen met of geïnspireerd door leerlingen), talenten en mogelijkheden signaleren en stimuleren  en de aandacht richten op andere kanten dan alleen de praktische. Zo zal het project ‘Kunstkracht’ door de twee jaren heen een verbindende rode draad vormen, met als eindresultaat ook nog een kunstwerk voor de nieuwe school.